Artboard 8

Det som skjedde hadde så utrolig negative ringvirkninger, både ovenfor mine nærmeste, offer, og meg selv.

Det er begrensede muligheter for hva jeg kan gjøre herifra.

– Anonym deltaker

Breakthrough er en stiftelse som bidrar med Forsoningskurs med fokus på  gjenopprettende prosesser, mot offer og forsoning mellom den innsatte, familie og samfunn gjennom forståelse, respekt, eierskap og ansvarliggjøring.


«Det som skjedde hadde så utrolig negative ringvirkninger, både ovenfor mine nærmeste, offer, og meg selv.

Det er begrensede muligheter for hva jeg kan gjøre herifra.»

– Anonym deltaker

Breakthrough er en stiftelse som søker forsoning mellom den innsatte, offer, familie og samfunn gjennom forståelse, respekt, eierskap og ansvarliggjøring.Se Anne-Kari fortelle om Breakthrough.

Hva leverer Stiftelsen Breakthrough?

Målet for Stiftelsen Breakthrough er at innsatte skal få et grunnlag når de løslates til å bli stabile bidragsytere i samfunnet, i familie- og arbeidsliv, og hindre tilbakefall til kriminalitet og rusmisbruk. Vi jobber også aktivt med å styrke overgangen fra fengsel til løslatelse og inn i nærmiljø som samfunnsmessige ressurser.

Stiftelsen Breakthrough tilbyr forsoningskurs i fengsel som legger til rette for ansvarliggjøring og forsoning gjennom gjenopprettende og relasjonsbyggende prosesser. Dette innebærer å forsone seg med seg selv, med barn, familie og venner, og gjenopprettende prosesser mot offer.


Les mer

For kursdeltakere

Både offer og mistenkt beskriver ofte etter en rettsak at «de ikke følte seg tilstede» og at de «ikke hadde noen stemme». De «får mulighet til å ta tilbake eierskapet av prosessen» og muligheten til å finne ut hva som kan gjøres for å gjenopprette noe av skaden. De har også behov for å forsone seg med seg selv, barn, familie og andre.

Breakthrough tilbyr derfor et kurs i forsoning og gjenopprettende prosesser, rettet mot innsatte i fengsler og etter løslatelse. Kurset vil gjøre deg som deltaker bedre rustet for hverdagen i og utenfor fengselet


Les mer

For pårørende

Det å dømmes til fengselsstraff er en livsendrende hendelse, også for domfeltes nærmeste. Barn, familie, venner og andre må tilpasse seg en ny livssituasjon. Familien til domfelte lider ofte vel så mye som den innsatte. Familien til domfelte har ofte behov for å forsone seg med det som har skjedd, kunne bearbeide det, sette sunne grenser, og være i en gjenopprettende og relasjonsbyggende prosesser.

Våre forsoningskurs fokuserer blant annet på forsoning med de pårørende. Vi jobber med å kunne tilby kurs også for nær familie og venner, slik at det blir en minst mulig belastning for dem, og at de kan gjenforenes på best mulig måte.


Les mer

Støtt Breakthrough

Stiftelsen Breakthrough trenger givere og bidragsytere som er villig til å støtte vår virksomhet økonomisk og frivillige ressurser til besøktjeneste, nettverksarbeide og gjenforeningssamlinger. Gjennom å bidra er du med å virkeliggjøre gjenopprettende og forsoninde prosesser hos den innsatte, deres familie, venner og offer. Dette kan gi positive ringvirkninger i generasjoner.

Som en ideell stiftelse er vi avhengig frivillig støtte. Hvis du eller dere ønsker å støtte arbeidet vårt har vi behov for alle bidrag. Gi gjerne en donasjon via Vipps eller lær mer om hvordan man kan bli en frivillig støttespiller, eller kjøpe våre smykker.

Vi verdsetter alle bidrag!


Gi din gave

«Det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen.»

«Det skal gis tilbud om gjenopprettende prosess under straffegjennomføringen.»

Jamfør Straffegjennomføringsloven § 2, annet ledd

For myndigheter

Breakthroughs forsoningskurs bidrar til gjenopprettende og forsonende prosesser for innsatte og løslatte. I dag gjennomfører vi våre kurs ved Bastøy, Oslo, Skien, og Eidsberg fengsel med gode tilbakemeldinger fra de innsatte og fengselsledelsen. Etterspørselen er stor og økende. Ambisjonen vår er å dekke flere fengsler.

Vårt tilbud kan hjelpe Kriminal-omsorgen med å gi det tilbudet straffegjennomføringsloven § 2 lovfester. Dette er til stor verdi for alle berørte og samfunnet som helhet.


Les mer