cr_logo

Celebrate Recovery Oslo

Celebrate Recovery (CR) er et bibelbasert 12-trinns gjenopprettelses-program og fungerer som en selvhjelpsgruppe.

Målet med CR er større frihet i livet og sunne grenser i omgang med venner, familie, kolleger og andre.

12-trinnsmetoden brukes av ulike selvhjelpsgrupper. Det gjelder AA (Anonyme Alkoholikere), NA (Anonyme Narkomane), AL-ANON (Anonyme Medavhengige), GA (Anonyme Spilleavhengige) samt OA (Anonyme Overspisere). Vi tror at alle mennesker vil kunne ha nytte av å jobbe seg gjennom de 12 trinnene. CR kan benyttes uavhengig av hvilke sår, uvaner eller avhengigheter personer sliter med. Alle er velkommen til å bli med uavhengig av tro eller livssyn.

Noen av de som deltar i 12-trinnsgrupper, har også deltatt i andre behandlingsopplegg hvor det inngår undervisning. CR driver ikke terapeutisk virksomhet, men ser viktigheten av å gi tilsvarende undervisning om aktuelle tema i sine møter.

Mandagsmøter

Hver mandag arrangerer Celebrate Recovery Oslo ukentlige samlinger. Adresse: kafeen til Oslo Vineyard, Rolf Wickstrømsvei 15b Oslo

Mandagssamlingene har følgende agenda:

 • 18.00 – Middag/kveldsmat
 • 18.30 – Velkommen og tre sanger
 • 18.50 – Opplesning av åtte prinsipper eller 12 trinn
 • 18.55 – Informasjon
 • 19.05 – Undervisning eller livshistorier
 • 19.25 – Gå til smågrupper/delegrupper*
 • 19.30 – Smågrupper – delt på kvinner og menn: Frivillig delerunde
 • 20.30 – Avslutning

* Retningslinser for smågrupper/delegrupper:

 1. Hold det du deler fokusert på dine egne tanker, følelser og handlinger. Begrens praten til 3-5 minutter
 2. Samtaler skal ikke forekomme. Med det menes når 2 personer engasjerer seg i en dialog under møtet. Alle skal kunne prate uten å bli forstyrret.
 3. Vi er her for å støtte hverandre, ikke for å fikse/ordne hverandre.
 4. Anonymitet og taushetsplikt er absolutte krav