Hvorfor forsoningskurs?​

Mange innsatte opplever soningen som utfordrende og veien tilbake til samfunnet igjen som tung. Derfor har Stiftelsen Breakthrough valgt å tilby og gjennomføre Forsoningskurs i fengsel som er i tråd med Kriminalomsorgens målsetting om gjenopprettende prosesser for innsatte i norske fengsel. Dette bidrar vi med for å gjøre veien tilbake igjen til samfunnet lettere gjennom fokus på ansvarliggjøring, gjenopprettende, forsonende og relasjonsbyggende prosesser. Kurset gir deltakerne et betydelig verktøy og grunnlag for å møte samfunnet etter soning og gjenopprette relasjoner med barn, familie, offer og andre.

Hvorfor forsoningskurs?​

Mange innsatte opplever soningen som utfordrende. Dette bidrar til at veien tilbake igjen til samfunnet blir tung. Mange opplever livet etter løslatelse som en utfordring, både for seg selv og sine nærmeste.

Derfor har Stiftelsen Breakthrough valgt å tilby og gjennomføre forsoningskurs i fengsel som er i tråd med Kriminalomsorgens målsetting om gjenopprettende prosesser for innsatte i norske fengsel. Dette bidrar vi med for å gjøre veien tilbake igjen til samfunnet lettere gjennom fokus på ansvarliggjøring, gjenopprettende, forsonende og relasjonsbyggende prosesser. Kurset gir deltakerne et betydelig verktøy og grunnlag for å møte samfunnet etter soning og gjenopprette relasjoner med barn, familie, offer og andre.

To av våre deltakere deler sine erfaringer fra kurset.

Tilbakemeldinger fra Deltakere

Hvordan foregår kurset?

Breakthroughs forsoningskurs er delt opp i 11 steg, der man sammen med andre innsatte veiledes gjennom prosessen.

Vi tilrettelegger for at deltakerne skal eie sine egne gjenopprettingsprosesser. Gjennom kurset setter vi oss inn i den situasjonen den innsatte, deres pårørende og offeret står i. Basert på dette motiverer vi til ansvarliggjøring og deltagelse i samfunnet.

CORRECT YELLOW I

Introduksjon

I denne samlingen ser vi på betydningen av gjenopprettende prosesser, og ser på hvordan våre valg kan gi positive eller negative ringvirkninger ovenfor oss selv og andre.

YH copy

Håndtere følelser

Det er en gjennomgang av kognitiv tenking. Vi jobber med å sette ord på følelser, ser på hvordan rus eller sjokkerende hendelser kan få oss i ubalanse, og hvordan forebygge dette.

YBHSH

Benektelse til ansvar

I denne samlingen får vi besøk av en som tidligere har sittet inne og vært rusmisbruker. Han deler med oss om hvordan han sluttet med rus, tok utdannelse og fikk jobb. Han deler også om sine prosesser mot å forsone seg med egen datter.

PERSON TALKING IN YELLOW

Et offer forteller

Vi får besøk av ei som har vært et tilfeldig offer, og som ble beskutt. Hun deler med oss om hva det gjorde med henne fysisk og psykisk. Hun deler også om sin prosess mot å forsone seg med det som skjedde og hva som skulle til for å gå videre på en god måte

PARENT AND CHILD IN ORANGE

Et barns perspektiv

Vi får besøk av Myrsnipa samværssted. Dette er et tiltak fra Kirkens Bymisjon som legger til rette for samvær med tilsyn mellom barn og foreldre som er i en vanskelig livssituasjoner som rus, psykiske helseproblemer eller fengselsopphold.

ORANGE HANDS

Tilgivelse

«Er det mulig å tilgi seg selv eller andre?», «Andre har problemer pga. det jeg har gjort». Vi ser på hvordan vi kan møte mennesker som lider pga. det vi har gjort. Vi ser også på hvilke prosesser vi kan ta mot å tilgi oss selv og andre.

PERSON AND ARROWS IN ORANGE

Endre tankesett

Vi får besøk av psykolog som underviser i hvordan man stopper tankekjøret og endrer vanskelige tanker.

ORANGE SHOES

Et skritt mot forsoning

I denne samlingen ser vi på hvilke skritt vi kan ta mot gjenopprettelse og forsoning. Det er mulig å lage enkle kort og gaver som kan gis eller sendes til barn, familie og venner.

YARROW

Erfaringskonsulenter

Vi får besøk av en eller flere av våre erfaringskonsulenter. Samlingens fokus vil være hvordan man kan snu negative situasjoner i livet til noe positivt.

YELLOW TALK

Gjenoppretting

Vi får enten besøk av eller besøker Konfliktrådet. De informerer om deres tilbud. Det er her mulig å melde opp en sak, for om mulig gjenopprette noe av den skaden som de har forårsaket offer, familie, eller andre.

LEAF YELLOW

Avslutning

På avslutningsdagen feirer vi gjennomført kurs. Vi spiser god mat sammen, og det er utdeling av attester. I åpent fengsel er det her mulig å invitere familie eller venner. Deltagerne får mulighet til å fortelle om sine prosesser i forbindelse med kurset og hva det har betydd for dem.

YH

Løslatelse

1/2 årige gjenforenings-samlinger. En til en oppfølging fra erfaringskonsulenter og frivillige. Tilbud om deltagelse på Celebrate Recovery for innsatte, løslatte og deres familie. For mer informasjon, se Celebrate Recovery..

Deltakelse i forsoningskurset

På nåværende tidspunkt tilbyr vi forsoningskurset ved Bastøy, Oslo og Eidsberg fengsel. Det vil også bli oppstart av kurs ved Trøgstad fengsel våren 2020. Følg med på oppslag og brosjyrer om informasjonsmøte. Det er lagt til rette for et kurs i halvåret på disse fengslene. Du melder deg på ved å skrive deg opp på en liste som blir lagt ut på informasjonsmøtet.

Vi jobber hele tiden med å utvide tilbudets rekkevidde. Skal du sone eller soner ved andre fengsel enn de overnevnte, kontakt oss, så skal vi gjøre vårt beste for å undersøke dine muligheter.

Ta gjerne kontakt hvis du skulle ha noen spørsmål om Breakthrough og vårt forsoningskurs.