For familie og nærmeste

Mange innsatte kjenner på at det er så mange negative ringvirkninger ovenfor egen familie, venner, offer og seg selv. Det er begrensende muligheter for hva de kan gjøre når de sitter i fengsel.

Stiftelsen Breakthrough leverer Forsoningskurs i fengsel over 11 samlinger. Som resultat fra kurset blir de innsatte utfordret til å ta gjenopprettende og forsonende prosesser. Der det er spesielt utfordrende kan familien/venner/offer eller innsatte be Konfliktrådet om hjelp til å komme i dialog. Erfaringer viser at det er til hjelp for begge parter å sette ord på det som har skjedd og konsekvensene av det. Da kan de bli enige om hva som kan gjøres for å gjenopprette noe av den skaden som har skjedd.  

Erfaringene fra Forsoningskurset er gode og gir innsatte et godt verktøy når de skal løslates og møter samfunnet på nytt.

Virkning for familie og nærmeste

Både offer og mistenkt beskriver ofte etter en rettsak at «de ikke følte seg tilstede» og at de «ikke hadde noen stemme» i rettsprosessen. Mange kjenner på at det er så mange negative ringvirkninger ovenfor egen familie, offer og seg selv. Det er begrensende muligheter for hva de kan gjøre når en sitter i fengsel.

Stiftelsen Breakthrough leverer forsoningskurs i fengsel over 11 samlinger. Som resultat fra kurset blir de innsatte utfordret til å ta valg med å be Konfliktrådet om hjelp til å komme i dialog med offer for å starte forsonende og gjenopprettende prosesser. Erfaringer viser at dette er til hjelp for begge parter å sette ord på det som har skjedd og konsekvensene av det. «De får mulighet til å ta tilbake eierskapet av prosessen». Da kan de bli enige om hva som kan gjøres for å gjenopprette skade skjedd og gjenta tilsvarende prosesser over for seg selv, barn og familie. Erfaringene er gode og gir innsatte et godt verktøy når de skal løslates og møter samfunnet på nytt.

Hvordan foregår kurset?

Breakthroughs forsoningskurs er delt opp i 11 steg, der man sammen med andre innsatte veiledes gjennom prosessen.

Vi tilrettelegger for at deltakerne skal eie sine egne gjenopprettingsprosesser. Gjennom kurset setter vi oss inn i den situasjonen den innsatte, deres pårørende og offeret står i. Basert på dette motiverer vi til ansvarliggjøring og deltagelse i samfunnet.

1

Introduksjon

I denne samlingen ser vi på betydningen av gjenopprettende prosesser, og ser på hvordan våre valg kan gi positive eller negative ringvirkninger ovenfor oss selv og andre.

2

Håndtere følelser

Det er en gjennomgang av kognitiv tenking. Vi jobber med å sette ord på følelser, ser på hvordan rus eller sjokkerende hendelser kan få oss i ubalanse, og hvordan forebygge dette.

3

Benektelse til ansvar

I denne samlingen får vi besøk av en som tidligere har sittet inne og vært rusmisbruker. Han deler med oss om hvordan han sluttet med rus, tok utdannelse og fikk jobb. Han deler også om sine prosesser mot å forsone seg med egen datter.

4

Et offer forteller

Vi får besøk av ei som har vært et tilfeldig offer, og som ble beskutt. Hun deler med oss om hva det gjorde med henne fysisk og psykisk. Hun deler også om sin prosess mot å forsone seg med det som skjedde og hva som skulle til for å gå videre på en god måte

barnforteller

Et barns perspektiv

Vi får besøk av Myrsnipa samværssted. Dette er et tiltak fra Kirkens Bymisjon som legger til rette for samvær med tilsyn mellom barn og foreldre som er i en vanskelig livssituasjoner som rus, psykiske helseproblemer eller fengselsopphold.

5

Tilgivelse

«Er det mulig å tilgi seg selv eller andre?», «Andre har problemer pga. det jeg har gjort». Vi ser på hvordan vi kan møte mennesker som lider pga. det vi har gjort. Vi ser også på hvilke prosesser vi kan ta mot å tilgi oss selv og andre.

endretankesett

Endre tankesett

Vi får besøk av psykolog som underviser i hvordan man stopper tankekjøret og endrer vanskelige tanker.

6

Et skritt mot forsoning

I denne samlingen ser vi på hvilke skritt vi kan ta mot gjenopprettelse og forsoning. Det er mulig å lage enkle kort og gaver som kan gis eller sendes til barn, familie og venner.

erfaringskonsulent

Erfaringskonsulenter

Vi får besøk av en eller flere av våre erfaringskonsulenter. Samlingens fokus vil være hvordan man kan snu negative situasjoner i livet til noe positivt.

7

Gjenoppretting

Vi får enten besøk av eller besøker Konfliktrådet. De informerer om deres tilbud. Det er her mulig å melde opp en sak, for om mulig gjenopprette noe av den skaden som de har forårsaket offer, familie, eller andre.

8

Avslutning

På avslutningsdagen feirer vi gjennomført kurs. Vi spiser god mat sammen, og det er utdeling av attester. I åpent fengsel er det her mulig å invitere familie eller venner. Deltagerne får mulighet til å fortelle om sine prosesser i forbindelse med kurset og hva det har betydd for dem.

frihet

Løslatelse

1/2 årige gjenforenings-samlinger. En til en oppfølging av erfaringskonsulenter og frivillige. Celebrate Recovery 12 trinnsgruppe for innsatte, løslatte og deres familie. For mer informasjon, se Celebrate Recovery.

Forsoning for barn, familie og venner

Under utvikling:

  • Kurs for de pårørende