Breakthroughs Formål

Breakthrough arbeider for at innsattes vei tilbake til samfunnet skal bli så vellykket som mulig. Vårt tilbud har fokus på ansvarliggjøring, gjenopprettende prosesser og forsoning. Dette innebærer å forsone seg med seg selv, med barn, familie og venner, og gjenopprettende prosesser mot offer.

Stiftelsen Breakthroughs formål er i samarbeide med de innsatte, løslatte, det offentlige og andre relevante samarbeidspartnere å tilby et helhetlig og individuelt tilrettelagt tilbud med fokus på ettervern og hvordan den løslatte kan bidra positivt inn mot sitt nærmiljø.

Gjennomføring av forsoningskurs foregår i hovedsak for innsatte i fengsel. Men det gjennomføres også reunion-gjenforeningssamlinger for innsatte og løslatte. 

Stiftelsens Breakthroughs arbeid bygger på et verdigrunnlag, hvor respekt, likeverd og relasjonsbygging er grunnleggende. All aktivitet i regi av stiftelsen skal være alkohol-, rus- og kriminalitetsfri.

Målet for Stiftelsen Breakthrough er at innsatte skal få et grunnlag når de løslates til å bli integrert inn i sunne miljøer, bli ført inn i arbeid-arbeidstiltak, bli stabile bidragsytere i samfunnet og hindre tilbakefall til kriminalitet og rusmisbruk.

Stiftelsen Breakthrough tilbyr Forsoningskurs i fengsel og veiledning som legger til rette for ansvarliggjøring og forsoning gjennom gjenopprettende og relasjonsbyggende prosesser.

Breakthroughs formål

Breakthrough arbeider for at innsattes vei tilbake til samfunnet skal bli så vellykket som mulig. Vårt tilbud har fokus på ansvarliggjøring, gjenopprettende prosesser og forsoning. Dette innebærer å forsone seg med seg selv, med barn, familie og venner, og gjenopprettende prosesser mot offer.

Stiftelsen Breakthroughs formål er i samarbeide med de innsatte, løslatte, det offentlige og andre relevante samarbeidspartnere å tilby et helhetlig og individuelt tilrettelagt tilbud med fokus på ettervern og hvordan den løslatte kan bidra positivt inn mot sitt nærmiljø.

Gjennomføring av forsoningskurs foregår i hovedsak for innsatte i fengsel. Men det gjennomføres også reunion-gjenforeningssamlinger for innsatte og løslatte. 

Stiftelsens Breakthroughs arbeid bygger på et verdigrunnlag, hvor respekt, likeverd og relasjonsbygging er grunnleggende. All aktivitet i regi av stiftelsen skal være alkohol-, rus- og kriminalitetsfri.

Målet for Stiftelsen Breakthrough er at innsatte skal få et grunnlag når de løslates til å bli integrert inn i sunne miljøer, bli ført inn i arbeid-arbeidstiltak, bli stabile bidragsytere i samfunnet og hindre tilbakefall til kriminalitet og rusmisbruk.

Stiftelsen Breakthrough tilbyr forsoningskurs i fengsel og veiledning som legger til rette for ansvarliggjøring og forsoning gjennom gjenopprettende og relasjonsbyggende prosesser.

Se Anne-Kari fortelle om Breakthrough.

Vår Filosofi

Misjon

  • Forberede innsatte til løslatelse i nærmiljøet som lovlydige og bidragsytende borgere.

Visjon

  •  Gi innsatte i fengsel positive bidrag til egen ansvarliggjøring, gjenopprettende og forsonende prosesser ovenfor seg selv, sine barn, familie, offer og samfunnet.

Verdier

  • Vårt arbeid bygger på et verdigrunnlag, hvor respekt, likeverd og forutsigbarhet er grunnleggende. All aktivitet i regi av stiftelsen skal være alkohol-, rus- og kriminalitetsfri.

Ledelsen

Anne-Kari Ljønes Slåttum

 Daglig leder/prosjektleder

Anne-Kari har 30 års erfaring fra arbeid i fengsel og ettervern. Utdannelse innen fengselsvesenet. Daglig leder i Stiftelsen Breakthrough og prosjektleder for forsoningskurs i fengsel.

Tor Inge Johansen

Styreleder

Tor Inge har 40 års erfaring innen olje og gass prosjekter med fokus på styring og ledelse. Utdannelse innen ledelse og prosjektstyring samt teknisk og økonomisk fag. Styreleder i Stiftelsen Breakthrough.

Våre partnere og Sponsorer

impactstartup

Impact Startup

Bidrag og støtte til forretningsutvikling av Stiftelsen Breakthrough.

Asset 1

Stiftelsen Dam

Bidrar med midler til finansiering av forsoningskurs i 2019 og 2020.

blåkorts

Blå Kors

Bidrar som støtte, følger opp, og koordinerer søknader inn mot Stiftelsen Dam.

bergesenstiftelsen

Bergesenstiftelsen

Tekst kommer.

Asset 9999

Get Started!

Bidrar med forretningsutvikling og utvikling av websiden breakthrough.no.