Støtt Breakthrough​

Stiftelsen Breakthroughs arbeid gjør en forskjell for innsatte, offer, pårørende og samfunnet. Vi ser håp og muligheter i alle mennesker og vårt arbeid er forankret i frivillighet. For å bidra til at rehabiliteringen blir mest mulig vellykket vil vi gi innsatte en mulighet til forsoning og deltakelse i gjenopprettende prosesser.

Som en ideell stiftelse er vi avhengig av frivillig støtte. Hvis du eller dere ønsker å støtte arbeidet vårt har vi behov for alle bidrag. Gi gjerne en donasjon via Vipps eller lær mer om hvordan man kan bli en frivillig støttespiller, eller kjøpe våre smykker.

Vi verdsetter alle bidrag!

Gaver

Du kan bidra til vårt forsoningsarbeid og gjenopprettende prosesser gjennom gaver. Det vil bidra til positive ringvirkninger ovenfor innsatte, deres barn, familie, venner, og gjenopprettende prosesser ovenfor offer.

Ønsker du å gi en gave kan dette gjøres ved å vippse et valgfritt beløp til 573256, eller ved overføring til vår gavekonto 3000.27.10060.

Bli frivillig

Stiftelsen Breakthroughs arbeid driftes hovedsakelig av frivillig arbeide.

Vi har behov for assisterende kursledere, besøks-venner, og nettverks-venner 

Gjennom dette vil du bidra til forsonende og gjenopprettende prosesser ovenfor mange.  

Kjøp Breakthrough-smykker

Vi lager smykker til inntekt til Stiftelsen. Følg knappen under, se utvalget, og bidra gjennom å kjøpe smykker. Ved å kjøpe gaver herifra vil du samtidig bidra til gjenopprettelse og forsoning.